FAQ's

Een interne beoordelingscommissie kent financiering toe op basis van hoe nauw het voorgestelde project aansluit bij de missie en therapeutische aandachtsgebieden van Gilead.

Er zijn geen minimum- of maximumbedragen. Aanvragers moeten het niveau van financiering aanvragen dat nodig is op basis van de programmatische behoeften.

Nee. Gilead geeft hoofdzakelijk aan non-profitorganisaties.

Nee. Gilead verstrekt geen financiering met terugwerkende kracht. Verzoeken om steun moeten ten minste zes weken voor het begin van de activiteit bij Gilead worden ingediend.

Ja. Meerdere financieringsaanvragen voor hetzelfde project worden echter niet in aanmerking genomen binnen één hetzelfde jaar.

Financieringsaanvragen voor projecten die op meerdere data of locaties plaatsvinden, moeten als een enkele, volledige aanvraag worden ingediend.

Dien een aanvraag in onder het therapeutisch gebied met de meest relevante inhoud. Het is echter belangrijk om de doelstellingen voor elk betrokken therapeutisch gebied te beschrijven.

Nee. Om een financieringsaanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet u een gedetailleerde projectbegroting indienen, inclusief een specificatie van het gebruik van de bij Gilead aangevraagde fondsen.

Via het online formulier kunnen een projectbegroting en een agenda voor het evenement worden toegevoegd.

Nee. Als de financiering wordt goedgekeurd, kunnen organisaties hun eigen standaard LOA-sjabloon indienen, compleet met de gegevens van de gefinancierde activiteit (gefinancierd bedrag, projectdatum, programmalocatie, enz.) en het Gilead Grant ID-nummer.

Formele kennisgevingen van alle financieringsbesluiten worden schriftelijk per e-mail rechtstreeks naar de contactpersoon gestuurd die op het profiel van de Gilead- financieringsaccount staat vermeld.

Ja. Voor transparantiedoeleinden en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zal Gilead Sciences waardeoverdrachten, zoals financiële steun, openbaar maken. Meer informatie over onze transparantieverslag vindt u hier.

Vertegenwoordigers van Gilead zijn beschikbaar om technische assistentie te verlenen met dit financieringsportaal, maar kunnen geen commentaar geven op specifieke financieringsaanvragen.