Corporate Giving

Bij elke ontdekking van een nieuw geneesmiddel streeft Gilead ernaar de zorg voor miljoenen patiënten met levensbedreigende ziekten over de hele wereld te verbeteren.

Gilead begrijpt dat patiënten en gemeenschappen vaak worden geconfronteerd met moeilijkheden om toegang te krijgen tot de best mogelijke zorg, en we weten dat passie voor wetenschappelijke ontdekking alleen - en dat Gilead alleen - deze uitdagingen niet kan oplossen. Daarom steunt Gilead organisaties die opkomen voor patiënten, gezondheidszorgverleners en non-profitorganisaties over de hele wereld die zich dag in dag uit blijven inzetten om het leven van mensen te verbeteren, via onze financieringsprogramma's in België en Luxemburg.

Gilead steunt organisaties die actief zijn in al onze therapeutische gebieden. In België en Luxemburg werkt Gilead samen met partners om de doelstellingen van onze missie te verwezenlijken: de toegang tot zorg verbeteren, barrières voor de gezondheidszorg verlagen en de opleiding van professionals in de gezondheidszorg, patiënten en leden van de gemeenschap verbeteren.

Meer informatie over onze subsidies

De informatie over de financiële steun van Gilead Sciences België aan patiëntenorganisaties, gezondheidszorgverleners en non-profitorganisaties is te vinden op het Belgian Transparency Platform.


Toegang verlenen

Gilead is van mening dat geneesmiddelen toegankelijk moeten zijn voor alle mensen die ze nodig hebben, ongeacht waar ze wonen of over welke middelen ze beschikken. Politieke, sociale en geografische barrières verhinderen mensen over de hele wereld om toegang te krijgen tot de best mogelijke zorg. Wij werken samen met partners en subsidieontvangers om deze barrières te helpen overwinnen.


Ongelijkheden bestrijden

Wij vinden dat alle mensen toegang moeten hebben tot dezelfde gezondheidszorg, ongeacht hun achtergrond. Bij Gilead financieren we projecten aan steun bieden die minderbedeelde gemeenschappen aan systematisch te maken hebben gehad met grotere sociale of economische belemmeringen voor gezondheid.


Medische kennis bevorderen

Voor Gilead is kennis de sleutel tot doeltreffende ziektepreventie en langdurig ziektebeheer. Gilead helpt maatschappelijke organisaties door ziektebewustwordingsprogramma's voor patiënten te ondersteunen en kennis en vaardigheden voor gezondheidszorgverleners uit te breiden.


Ondersteuning van lokale gemeenschappen

Met meer dan 18.000 werknemers in meer dan 35 landen over de hele wereld, begrijpt Gilead hoe belangrijk het is voor mensen van om het even welke achtergrond om in bruisende lokale gemeenschappen te leven. Gilead België en Luxemburg financiert initiatieven die het welzijn en de verbetering bevorderen van de lokale buurten en steden waarin we wonen en werken.