Transparantieverslag

België

Voor transparantiedoeleinden en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zal Gilead waardeoverdrachten aan in België gevestigde gezondheidszorgverleners en -organisaties en patiëntenorganisaties bekendmaken op www.betransparent.be, met inbegrip van de naam, het bedrag en de aard van de waardeoverdracht en alle andere vereiste informatie. Waardeoverdrachten die worden toegekend in het kader van wetenschappelijk onderzoek worden op een geaggregeerde basis bekendgemaakt op www.betransparent.be.

Vragen over de openbaar gemaakte waardeoverdrachten moeten worden gericht aan [email protected]

Luxemburg

Voor transparantiedoeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wetten en/of ethische regels zal Gilead waardeoverdrachten aan in Luxemburg gevestigde HCP's, HCO's en patiëntenorganisaties bekendmaken op het daarvoor bestemde platform, met inbegrip van de naam, het bedrag en de aard van de waardeoverdracht en alle andere vereiste informatie.

De openbaarmakingsrapporten voor Luxemburg zijn hieronder toegankelijk.

Gilead Sciences Luxembourg EFPIA Report 2022 in English

Gilead Sciences Luxembourg EFPIA Report 2022 in French

Gilead Sciences Luxembourg Methodological Note 2022

Gilead Sciences Luxembourg EFPIA Report 2021 in English

Gilead Sciences Luxembourg EFPIA Report 2021 in French

Gilead Sciences Luxembourg Methodological Note 2021

Gilead Sciences Luxembourg EFPIA Report 2020 (in English)

Gilead Sciences Luxembourg EFPIA Report 2020 (in French)

Gilead Sciences Luxembourg EFPIA Methodological Note 2020

Vragen over de openbaar gemaakte waardeoverdrachten moeten worden gericht aan [email protected].