Duurzaamheid

Gilead is actief in vele gemeenschappen over de hele wereld. Wij geloven dat onze impact positief, verrijkend en duurzaam moet zijn. Ons doel is om inspanningen te bevorderen die ons effect op de klimaatverandering tot een minimum beperken en ons verbruik van natuurlijke hulpbronnen verlagen. Wij streven ernaar het gebruik van hernieuwbare energie en recyclage-inspanningen uit te breiden, ons aandeel in de emissie van broeikasgassen (BKG) te verminderen en onze chemische processen te optimaliseren. Duurzaamheid staat centraal in de manier waarop wij werken aan een betere wereld met mensen, partners en samenlevingen over de hele wereld.

Om onze belofte op het gebied van duurzaamheid waar te maken, heeft Gilead zich aangesloten bij 's werelds meest toonaangevende bedrijven om de emissies van broeikasgassen te verminderen. Klimaatverandering vormt een aanzienlijke bedreiging voor de menselijke gezondheid en het milieu wereldwijd. Gilead is vastberaden om onze impact te beperken door ons steentje bij te dragen aan het verbeteren van onze milieupraktijken door middel van behoud en preventie van vervuiling. Dat houdt onder meer in dat wij tegen 2025 onze mondiale Scope 1- en Scope 2-emissies van broeikasgassen met 25% willen verminderen ten opzichte van onze emissies in 2016.

Lees meer over onze visie en missie.


Onze lokale focus op duurzaamheid

In België zet Gilead zich in om een positieve en duurzame impact te hebben op onze lokale omgeving. Ons team is er trots op deel te nemen aan initiatieven zoals de Lignaverda Challenge en Mooimakers. Lignaverda wil collega's aanmoedigen om te wandelen, te lopen of te fietsen om de uitbreiding van de Grote Groene Muur in Afrika te steunen en zo onze ecologische voetafdruk te helpen verkleinen en onze CO₂-uitstoot te compenseren.

Tijdens onze eerste editie in 2021 legden onze collega's samen meer dan 8.800 kilometer af, waardoor er meer dan 8.800 bomen konden worden geplant in de Grote Groene Muur. Gilead België was verheugd te worden erkend als het eerste farmaceutische bedrijf dat bijdroeg aan dit initiatief.

Meer informatie over het Lignaverda initiatief