Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring legt uit hoe Gilead Sciences, Inc., inclusief haar dochterondernemingen en opvolgers (gezamenlijk aangeduid als “Gilead”), persoonsgegevens verwerkt in verband met haar producten, services, apps en websites, zowel online als offline (gezamenlijk, de “Diensten”). Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gilead ontvangt en verwerkt. Een persoonsgegeven is alle informatie of gegevens die betrekking hebben op een individu, direct of indirect, verzameld door of namens Gilead.

Graag deze Privacyverklaring te lezen voor de Diensten van Gilead te gebruiken of met Gilead persoonsgegevens te delen. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten, gaat u akkoord met en stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden ingezameld, gebruikt en bekendgemaakt zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.

 • Rechtstreeks van personen zelf
 • Door middel van websites en mobiele apps
 • Door middel van zorgverleners
 • Door middel van CRO’s en onderzoekers betrokken bij klinisch onderzoek
 • Door middel van personen die deelnemen aan klinisch onderzoek
 • Door middel van overheidsinstanties of openbare registers
 • Door middel van externe dienstverleners, bedrijven gespecialiseerd in NAW-gegevens of andere zakelijke partners
 • Door middel van branche- en patiëntengroepen en verenigingen
 • Wij kunnen van tijd tot tijd de persoonsgegevens, die wij over u hebben, gebruiken of aanvullen met informatie uit andere bronnen, zoals openbare databanken, socialemediaplatforms en andere derde partijen. We kunnen dergelijke externe informatie, bijvoorbeeld gebruiken om de registraties van zorgverleners te verifiëren of om een beter inzicht te krijgen in uw interesses door bevolkingsgegevens te koppelen aan de informatie die u heeft verstrekt.
 • Contactinformatie en contactvoorkeuren (zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en contactinformatie bij noodgevallen)
 • Biografische en bevolkingsgegevens (zoals geboortedatum, leeftijd, geslacht, etnische afkomst, burgerlijke staat en seksuele geaardheid)
 • Gezondheids- en medische informatie (zoals informatie over fysieke en psychische aandoeningen en diagnoses, behandelingen voor medische aandoeningen, genetische informatie, medische geschiedenis van familie en medicatie die een persoon gebruikt, met inbegrip van de dosering, het tijdstip en de frequentie) die wij verzamelen in de context van (het managen van) klinisch onderzoek, de uitvoering van onderzoek, het aanbod van programma's ter ondersteuning van patiënten, de distributie en de commercialisering van onze producten, het beheer van programma's voor gebruik in schrijnende gevallen (zoals zogenaamde compassionate use en early acces-programma’s) en het bijhouden van meldingen over bijwerkingen
 • Informatie met betrekking tot ouders of wettelijke vertegenwoordigers
 • Financiële informatie benodigd om een transactie uit te voeren of om te bepalen of een patiënt in aanmerking komt voor een patiënthulpprogramma
 • Gebruikersnaam en wachtwoord naar keuze om een account op onze website of mobiele apps op te zetten
 • Uw foto, sociale media of digitale of elektronische handtekening
 • Openbaar toegankelijke informatie
 • Internetactiviteit, zoals uw browsergeschiedenis, uw zoekgeschiedenis en informatie over uw interactie met onze Diensten en advertenties
 • Conclusies op basis van andere hierboven vermelde persoonsgegevens, om een profiel aan te maken dat uw voorkeuren, eigenschappen, gedrag, standpunten en vaardigheden weerspiegelt
 • Informatie over bijwerkingen
 • We kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen combineren met informatie uit andere bronnen, zoals openbare databanken, socialemediaplatforms en andere derde partijen.

Als u een zorgverlener bent, verzamelen we mogelijk ook:

 • Professionele referenties, opleidings- en professionele geschiedenis, relaties met instellingen en overheid en gegevens uit een sollicitatiebrief of curriculum vitae (zoals werkervaring, opleidingen en talenkennis)
 • Informatie over de programma's, producten en activiteiten van Gilead waaraan u heeft deelgenomen
 • Details over onze interacties met u, uw voorschrijfgedrag ten aanzien van onze producten en de afspraken die u met ons heeft gemaakt
 • Openbaar beschikbare informatie met betrekking tot uw praktijk, zoals licentie- (registratie)informatie, disciplinaire geschiedenis, eerdere rechtszaken en regelgevende procedures en andere duediligencegerelateerde informatie. 

Gilead verwerkt uw persoonsgegevens tijdens haar normale bedrijfsvoering voor haar eigen interne doeleinden, zoals: 

 • Het tot stand brengen en onderhouden van de communicatie met u
 • Indien u om deelname aan een klinisch onderzoek van Gilead of van een van de partners van Gilead heeft verzocht
 • Het beheer van ziekte-, opleidingen of beslissingsondersteunende systemen met betrekking tot het gebruik van producten of Diensten van Gilead
 • Indien u een dienst van Gilead hebt verzocht, bijv. om u te assisteren bij de voltooiing van uw inschrijving, de beoordeling of u in aanmerking komt voor een dergelijke gevraagde dienst, de verwerking en het onderhoud van de dienst, zowel als elke toepasselijke vernieuwing van een dergelijke dienst
 • Het beantwoorden van uw vragen over inschrijvingen, onderzoeken en andere diensten
 • Het opstellen van voorstellen voor toekomstige behoeften aan diensten
 • Toestemming geven aan onze filialen om u op de hoogte te brengen van bepaalde producten of Diensten die aangeboden worden door onze filialen
 • Het verwerken van transacties via dienstverleners
 • Voldoen aan wettelijke, veiligheids-, verwerkingsvereisten en vereisten van regelgevende instanties
 • Onderzoek en secundair onderzoek over onze producten en Diensten
 • Het beschermen tegen fraude of verdachte of andere illegale activiteiten
 • Het verzamelen van statistische gegevens voor de analyse van onze websites en onze zaken.

Gilead verwerkt persoonsgegevens indien daar een juridische grondslag voor bestaat. Een grondslag kan zijn:

 • De overdracht of verwerking gebeurt in het legitieme belang van Gilead om u toegang te kunnen geven tot onze Diensten en programma's
 • De overdracht of verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen u en Gilead (of een van haar filialen)
 • De overdracht of verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract, afgesloten in uw belang, tussen Gilead (of een van haar filialen) en een derde partij
 • De overdracht of verwerking is noodzakelijk, of wettelijk vereist, volgens een belangrijk algemeen belang, voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims of om uw fundamentele belangen te beschermen
 • De overdracht of verwerking is vereist door de toepasselijke wetgeving
 • Met uw toestemming, zoals beschreven in specifieke voorwaarden, privacyverklaringen en / of toestemmingsformulieren waarmee we uw toestemming vragen.

Binnen ons concern

Bij de gebruikelijke uitvoering van de Diensten voor onze klanten, kunnen persoonsgegevens gedeeld worden binnen Gilead en haar bedrijfsconcern voor onderzoeks- en statistische doeleinden, veiligheid van geneesmiddelen en voor doeltreffendheidsdoeleinden, beheer van ziektes, systeemadministratie en de preventie of opsporing van misdrijven of andere doeleinden zoals anders bepaald in deze Privacyverklaring.

Met onze dienstverleners

We kunnen andere bedrijven en personen inschakelen om Diensten namens ons te verrichten en we kunnen samenwerken met andere bedrijven en personen met betrekking tot specifieke producten of Diensten. Voorbeelden van dienstverleners zijn: andere bedrijven die gegevens analyseren, creditcardverwerkingsbedrijven, aanbieders van klantenservice en ondersteuning, e-mail- en sms-aanbieders, webhosting- en ontwikkelingsbedrijven en logistieke bedrijven. Dienstverleners zijn ook onze co-promotiepartners voor producten die we gezamenlijk met andere bedrijven ontwikkelen en/of op de markt brengen. Sommige dienstverleners kunnen namens ons persoonsgegevens verzamelen.

In verband met zakelijke transacties

Aangezien we ons bedrijf blijven ontwikkelen, kunnen we activa kopen of verkopen.  Bij dergelijke transacties is gebruikersinformatie, waaronder persoonlijke informatie, meestal een van de overgedragen bedrijfsactiva.  Indien Gilead zelf of vrijwel alle activa van Gilead overgenomen zouden worden, dan kunnen uw persoonsgegevens een van de overgenomen activa zijn.  Daarom kunnen we onder deze omstandigheden uw persoonsgegevens bekendmaken en/of overdragen aan een derde partij.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Gilead behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens over u of uw gebruik van de Diensten bekend te maken zonder uw voorafgaande toestemming indien Gilead ervan overtuigd is dat dergelijke actie vereist is om: (a) de rechten, het eigendom of de veiligheid van Gilead, onze medewerkers, andere gebruikers van de Diensten, of het publiek te beschermen en verdedigen; (b) de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten te handhaven; (c) zoals vereist door een wettelijk geldig verzoek van een bevoegde overheidsinstantie en/of om te voldoen aan een rechtszaak, gerechtelijk bevel, of juridische procedure; of (d) om te antwoorden op claims waarvan de inhoud de rechten van derde partijen schendt.  We kunnen ook persoonsgegevens bekendmaken die we noodzakelijk achten om te voldoen aan alle toepasselijke wetgevingen, voorschriften, juridische procedures of overheidsverzoeken.

We kunnen ook, voor welk doel dan ook, geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens, die niet persoonlijk identificeerbaar zijn bekendmaken aan derde partijen.

Houd er rekening mee dat Gilead geen persoonsgegevens aan derde partijen verkoopt.

De websites en apps van Gilead kunnen informatie verzamelen die mogelijk persoonlijk identificeerbare informatie bevat over uw bezoeken, zonder dat u dergelijke informatie actief verstrekt. Niet-geïdentificeerde informatie kan verzameld worden aan de hand van verschillende technologieën, zoals cookies en webbeacons. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website worden overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Webbeacons (ook wel aangeduid als GIF-bestanden, pixels of internettags) helpen Gilead om inzicht te krijgen in de manier waarop u op de websites van Gilead navigeert. Als onderdeel van uw gebruik van de websites van Gilead, verstuurt uw internetbrowser automatisch een deel van deze informatie naar websites van Gilead, zoals de URL van de website die u net bezocht hebt en de browserversie die uw computer gebruikt. Passieve technieken voor informatieverzameling kunnen uw gebruik van de websites van Gilead gemakkelijker maken. Gilead zal betere service kunnen bieden, de websites van Gilead zullen aangepast kunnen worden aan de hand van de consumentenvoorkeuren, statistieken kunnen samengesteld worden en trends geanalyseerd. De websites van Gilead kunnen zo beheerd en verbeterd worden. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen. Bepaalde functies van de websites van Gilead kunnen echter niet werken zonder gebruik van passieve technologieën voor informatieverzameling. Informatie die verzameld wordt door deze technologieën kan niet gebruikt worden om u te identificeren zonder het gebruik van andere aanvullende informatie.

Enkele zakelijke partners van Gilead, met wie Gilead contracten heeft voor de uitvoering van de Diensten (bijv. websiteproviders), kunnen hun cookies op de websites en apps van Gilead plaatsen. Alhoewel Gilead mogelijk geen directe toegang tot of controle heeft over dergelijke cookies, is deze Privacyverklaring van toepassing op het gebruik van cookies door Gilead en dergelijke zakelijke partners op de websites en apps van Gilead. Gilead kan ook socialemediabedrijven (bijv. Facebook) toestaan om “widgets” op de websites van Gilead te plaatsen. Deze hulpprogramma's van derden kunnen ook gebruikt worden om u op meerdere websites te volgen. Zolang u bijvoorbeeld ingelogd bent op Facebook, en u een website bezoekt met een Facebook-widget, zal Facebook weten dat u die webpagina bezocht heeft. Gilead heeft geen controle over de privacypraktijken van deze derde partijen.

Sommige internetbrowsers stellen u in staat het gebruik van traceertechnologieën voor de verzameling van niet-geïdentificeerde informatie te beperken of uit te schakelen, zoals door een “Do Not Track” (“DNT”)-instelling. We reageren momenteel niet op DNT-signalen.

Gilead kan apps, speciale programma's, klinische onderzoeken, activiteiten, evenementen of promoties (“Programma’s”) aanbieden die unieke of aanvullende specifieke voorwaarden, privacykennisgevingen en/of toestemmingsformulieren hebben waarin wordt uitgelegd hoe de informatie, die u verstrekt, zal worden verwerkt in verband met de Programma's. Bepaalde Programma's kunnen opties bevatten om u te helpen uw medicijnen te betalen.  We kunnen indien nodig aanvullende voorwaarden verstrekken. U moet de voorwaarden, die van toepassing zijn op de programma's, doornemen voordat u in interactie gaat met het Programma of eraan deelneemt.

Indien Gilead uitgaat van toestemming voor de eerlijke en wettelijke verwerking van persoonsgegevens, zal de mogelijkheid om toestemming te geven, gegeven worden voordat de persoonsgegevens in kwestie verzameld worden.  Uw toestemming kan gegeven worden via uw geautoriseerde vertegenwoordiger zoals een wettelijke vertegenwoordiger, vertegenwoordiger of een houder van een volmacht. Wanneer Gilead vertrouwt op toestemming, dan zult u gemachtigd zijn om die toestemming op elk moment weer in te trekken.

Gilead onderhoudt servers en andere opslagfaciliteiten in de Verenigde Staten, EU en Azië. Gilead kan persoonsgegevens overdragen buiten haar land van oorsprong voor de doeleinden, en op de manier zoals vermeld in deze Privacyverklaring, inclusief voor de verwerking en opslag door dienstverleners en filialen in verband met dergelijke doeleinden.  In alle situaties neemt Gilead redelijke stappen om te verzekeren dat uw privacy beschermd wordt.  Dergelijke stappen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: de uitvoering van privacy-, beveiligings- en contractuele controles, evenals de in deze Privacyverklaring vermelde stappen, zoals de toepasselijke wetgeving vereist. 

Voor zover persoonsgegevens worden verzonden buiten het land van een individu, zijn deze onderworpen aan de wetgeving van het land waarin deze bewaard worden, en kunnen deze onderworpen zijn aan bekendmaking aan overheden, rechtbanken of rechtshandhaving of regelgevende instanties van een dergelijk ander land, overeenkomstig de wetten van een dergelijk land, in overeenkomst met de Principes.

Gilead zal garanties proberen te verkrijgen van haar dienstverleners en filialen dat deze de persoonsgegevens zullen beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Een voorbeeld van gepaste garanties die verstrekt kunnen worden door dienstverleners en filialen omvatten een contractuele verplichting dat ze ten minste hetzelfde niveau van bescherming verstrekken zoals vereist wordt door de privacyprincipes van Gilead die vermeld worden in deze Privacyverklaring. Indien Gilead er kennis van heeft dat een dienstverlener of filiaal Persoonsgegevens gebruikt of bekendmaakt op een manier die in strijd is met deze Privacyverklaring, zal Gilead gepaste stappen ondernemen om het gebruik of de bekendmaking te voorkomen of te stoppen.

Gilead nam deel aan de EU-VS, VS en Zwitserland- Privacy Shield Framework 2017-2021. Gilead verliet het Privacy Shield in mei 2021. Voor gegevens die vanuit de EU en Zwitserland naar de VS worden overgedragen, heeft Gilead gebruikgemaakt van en zal het ook blijven vertrouwen op adequate waarborgen voor gegevensoverdracht, zoals standaard contractuele bepalingen, die van kracht blijven.

Gilead heeft redelijke fysieke, technische en beheerscontroles en voorzorgsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging.  Zulke maatregelen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: de versleuteling van communicaties via SSL, versleuteling van informatie terwijl deze bewaard wordt, firewalls, toegangscontroles, scheiding van taken en gelijkaardige beveiligingsprotocols.

Gilead traint haar medewerkers over het belang van privacy en over hoe gepast en veilig om te gaan met persoonsgegevens en deze te beheren.  Persoonsgegevens verwerkt door vertegenwoordigers of bedrijven waarmee Gilead gemeenschappelijke programma’s kan uitvoeren, valt onder deze Privacyverklaring en de principes.

Let op: de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die via het internet verzonden worden kan niet gegarandeerd worden. Gilead dringt er bij u op aan om voorzichtig te zijn wanneer u persoonsgegevens via het internet verstuurt. Gilead kan niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens; daarom moet u de voordelen en risico's afwegen alvorens u uw persoonsgegevens online naar Gilead verstuurt.

Gilead zal persoonsgegevens enkel gebruiken op manieren die overeenstemmen met de doeleinden waarvoor deze verzameld werd of waarvoor toestemming werd gegeven door het individu.  Gilead zal gepaste stappen ondernemen om te verzekeren dat persoonsgegevens relevant zijn voor het bedoelde gebruik en accuraat, compleet en up-to-date zijn.  Gilead zal persoonsgegevens enkel bewaren zo lang als nodig om de doeleinden te vervullen waarvoor deze verzameld werden, onderworpen aan toepasselijke gegevensbewaartermijnen door de toepasselijke wetgeving op Gilead opgelegd worden. Dit kan betekenen dat uw persoonsgegevens een aantal jaar door Gilead bewaard worden, afhankelijk van het doeleinde en de noodzaak om die gegevens te verwerken. Raadpleeg voor meer informatie over de bewaartermijnen van Gilead voor persoonsgegevens de onderstaande sectie met contactinformatie.

U heeft bepaalde rechten en keuzes met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.  Afhankelijk van uw rechtsgebied kan het toepasselijke recht u het recht geven op aanvullende consumentenrechten, waaronder het recht om:

 • te weten welke categorieën en/of specifieke persoonsgegevens over u zijn verzameld, inclusief om te weten of uw persoonsgegevens verkocht of bekend zijn gemaakt en met wie uw persoonsgegevens zijn gedeeld
 • een kopie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren in te kijken
 • te verzoeken om de verwijdering van uw persoonsgegevens
 • uw persoonsgegevens te corrigeren of wijzigen
 • bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om uw identiteit te verifiëren in verband met eventuele verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat wij de informatie die wij bijhouden, verstrekken aan de personen waarop deze informatie betrekking heeft, en alleen die personen of hun bevoegde vertegenwoordigers toestaan om rechten met betrekking tot deze informatie uit te oefenen.  Als u een geautoriseerde vertegenwoordiger bent die een verzoek doet namens een consument, kunnen we aanvullende informatie nodig hebben om te controleren of u bevoegd bent om dat verzoek te doen. Dit kan het verkrijgen van een schriftelijke autorisatie en een bewijs dat u bevoegd bent om het verzoek te doen omvatten. 

Gilead kan misschien niet voldoen aan een verzoek wanneer persoonsgegevens zijn vernietigd, gewist of geanonimiseerd in overeenstemming met bewaarverplichtingen en praktijken van de bestanden van Gilead.  Indien Gilead een individu geen toegang kan verstrekken tot zijn/haar persoonsgegevens, zal Gilead trachten de persoon te voorzien van een uitleg, onderhevig aan alle wettelijke en regelgevende beperkingen.

Neem om een aanvraag in te dienen, contact met ons op via de onderstaande contactmogelijkheden:

Via ons webportaal voor:

Inwoners van de EER

Inwoners van de VS en andere landen

Via e-mail naar [email protected]

Telefonisch via +1 (833) GILEAD2 +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232 +1 (833) 445-3232).

Per post naar het volgende adres:

Gilead Sciences, Inc.
T.a.v.: Privacy
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404, Verenigde Staten (USA)

Om ons te helpen uw verzoek te beantwoorden, moet alle communicatie aan Gilead de naam en contactinformatie van de afzender bevatten (zoals e-mailadres, telefoonnummer of postadres) en een gedetailleerde toelichting van het verzoek. Bovendien moet de communicatie met betrekking tot websites van Gilead, voor zover van toepassing, het e-mailadres bevatten dat is gebruikt voor de registratie en het adres van de website van Gilead waar de persoonsgegevens zijn verstrekt (bijv. www.gilead.com). E-mailverzoeken om persoonsgegevens te verwijderen, aan te passen of te verbeteren, moeten “Verwijderingsverzoek” of “Verzoek tot wijziging/verbetering” omvatten, zoals van toepassing, in het onderwerp van de e-mail. Gilead zal trachten alle redelijke verzoeken tijdig te beantwoorden en, in elk geval, binnen alle tijdslimieten die voorgeschreven worden door de toepasselijke plaatselijke wetgeving. Als u vragen of klachten heeft met betrekking tot onze Privacyverklaring of -praktijken, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of via het hierboven vermelde postadres.

We zullen de toegang tot onze Diensten niet beperken of weigeren op grond van uw keuzes en verzoeken in verband met uw persoonsgegevens.  Houd er rekening mee dat bepaalde keuzes invloed kunnen hebben op ons vermogen om de Diensten te leveren.    

U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze marketing e-mailberichten door de instructies in deze e-mails te volgen. Alle verzoeken voor afmelding van toekomstige communicatie van Gilead of voor de afmelding van een bepaald Gilead-programma, moeten aan Gilead worden gericht met behulp van de bovenstaande contactmethoden.

Geen van de websites van Gilead heeft als doel om persoonsgegevens van kinderen te verzamelen of gebruiken ("kinderen" zijn individuen die in hun residentiële rechtsgebieden nog niet wettelijk meerderjarig zijn). Gilead staat niet bewust toe dat kinderen de producten van Gilead bestellen, met Gilead communiceren, of gebruikmaken van de online Diensten van Gilead. Als u vermoedt dat een kind van wie u de ouder of wettelijke voogd bent, persoonsgegevens aan ons verstrekt heeft, kunt u contact opnemen met Gilead via een van de hier gespecificeerde methoden. Gilead zal met u samenwerken om dit op te lossen.

We kunnen links opnemen naar andere websites, diensten, en applicaties die niet door ons worden beheerd of onder ons beheer staan (“Diensten van derden”).  Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de diensten van derden. Hoewel we proberen alleen toegang te verstrekken tot die diensten van Derden die ons respect voor uw privacy delen, kunnen we niet verantwoordelijk geacht worden voor de inhoud, het privacybeleid of de werkwijzen van die diensten van derden. We raden u aan de privacypraktijken van diensten van derden door te nemen en te begrijpen voordat u informatie aan of via deze diensten verstrekt. Uw interacties met deze voorzieningen vallen onder het privacybeleid van de dienst van de derde die de functie aanbiedt.

Alle vragen of zorgen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door Gilead, of met betrekking tot het intrekken van de toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken, over te dragen of openbaar te maken, dienen per e-mail te worden gericht aan [email protected].

Alle verzoeken om u af te melden van verdere communicaties van Gilead, of om u af te melden van een bepaald programma van Gilead, moeten gericht worden aan Gilead via onze webportalen, via e-mail naar [email protected] of telefonisch via +1 (833) GILEAD2 +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232 +1 (833) 445-3232).

Brieven kunnen ook gestuurd worden naar het volgende adres:

Gilead Sciences, Inc.
T.a.v.: Privacy
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404, VS (USA)

Gilead behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen om technologische ontwikkelingen, wettelijke en regelgevende veranderingen en bedrijfspraktijken van Gilead weer te geven, onderworpen aan de toepasselijke wetgevingen.  Indien Gilead haar privacypraktijken wijzigt, zal een bijgewerkte versie van deze Privacyverklaring deze veranderingen weergeven.  Gilead zal zulke veranderingen meedelen door de ingangsdatum bij te werken die vermeld wordt op deze Privacyverklaring.  Het is uw verantwoordelijkheid om deze Privacyverklaring regelmatig te controleren op enige wijzigingen.  Uw voortdurende interactie met Gilead, bij activiteiten zoals hierboven vermeld, zal onderworpen zijn aan de toenmalige Privacyverklaring

Indien u een EU-burger bent en/of toegang krijgt tot de websites van Gilead binnen de Europese Economische Ruimte, kan dit Supplement van toepassing zijn in aanvulling op het bovenstaande.

Overdrachten van uw persoonsgegevens kan gedaan worden naar entiteiten die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, inclusief entiteiten die zich bevinden in de Verenigde Staten, voor de verwerking in overeenstemming met de bovenstaande doeleinden. Gilead zal passende contractuele maatregelen treffen (inclusief standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, waarvan een kopie kan worden verkregen door contact op te nemen met [email protected]) om te garanderen dat de relevante Gilead-bedrijven en derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte voldoende bescherming bieden voor uw Persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze Privacyverklaring en zoals de toepasselijke wetgeving vereist.

Voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de Europese Economische Ruimte, heeft Gilead een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen die verantwoordelijk is om toe te zien op onze naleving van de Europese wet inzake gegevensbescherming, met wie u contact kunt opnemen via [email protected] in het geval van vragen of opmerkingen over de verwerking van uw Persoonlijke informatie.

Indien de verwerking door Gilead van uw Persoonsgegevens valt onder de Europese wetgeving, kunt u ook een klacht indienen bij de overeenstemmende toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming van uw land. U kunt de naam van de relevante toezichthoudende autoriteit en contactgegevens vinden onder http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Supplement voor Brazilië

Als u een Braziliaans staatsburger bent en / of Gilead-websites in Brazilië bezoekt, kan dit Supplement naast het bovenstaande van toepassing zijn. Overdracht van uw persoonsgegevens kan worden gedaan naar entiteiten buiten Brazilië, inclusief entiteiten in de Verenigde Staten, voor verwerking in overeenstemming met de bovenstaande doeleinden. Gilead zal passende contractuele maatregelen implementeren (inclusief gegevensbeschermingsclausules, waarvan u een kopie kunt verkrijgen door contact op te nemen met [email protected]) om ervoor te zorgen dat de relevante Gilead-bedrijven en derde partijen buiten Brazilië een passend beschermingsniveau bieden voor uw persoonsgegevens. zoals uiteengezet in deze privacyverklaring en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Voor de verwerking van persoonlijke informatie met betrekking tot Brazilië heeft Gilead een gegevensbeschermingskantoor aangesteld dat verantwoordelijk is voor het toezicht op onze naleving van de Braziliaanse gegevensbeschermingswet, met wie u contact kunt opnemen via [email protected] in geval van vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens. Persoonsgegevens.

AlAls de verwerking van uw persoonsgegevens door Gilead onder de Braziliaanse wet valt, kunt u ook een klacht indienen bij de Braziliaanse nationale autoriteit voor gegevensbescherming (ANPD) en de ANPD de kans geven om alles in het werk te stellen om het probleem op te lossen. Aanvullende bronnen met betrekking tot het klachtenproces zijn hier beschikbaar: https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento.